u

Termeni si Conditii

Sectiunea I. CONDITII GENERALE

1. Acest contract de Membru sau Abonamentul este nominal si nu poate fi transferat de catre titularul acestuia niciunei terte persone. Pentru utilizarea serviciilor Body Factory, Membrul va primi automat pe adresa de e-mail datele de acces pentru un Cont de Membru. Membrul are obligatia de a accesa Contul de Membru si de a-l utiliza potrivit datelor de acces furnizate si potrivit Termenilor si Conditiilor disponibile pe www.bodyfactory.ro. In unele situatii, clasele vor putea fi rezervate de catre Membru prin Contul de Membru si toate beneficiile vor putea fi utilizate doar prin acest Cont de Membru, inainte de a accesa locatia Body Factory. Beneficiile vor fi utilizate intotdeauna potrivit Regulamentului si Politicilor comunicate de catre Body Factory.
2. Accesul in incinta sălii de fitness Body Factory si check-in-ul se poate face numai in baza Cardului de Membru si numai dupa ce conditia de la paragraful de mai jos este indeplinita.
3. Contractul de Membru/Abonamentul va fi incheiat in mod valabil la semnarea tuturor documentelor necesare (dupa caz), sau dupa ce Membrul primeste o notificare de la Body Factory (pentru contractele incheiate la distanta sau in afara centrelor comerciale) si dupa plata acestuia. Plata se poate face prin card de credit/debit sau cash. Cardul de Membru va fi emis Membrului (fizic si in aplicatia Contului de Membru) la prima vizita in centrul de fitness dupa incheierea Contractului/Abonamentului, numai daca (i) un act de identificare (CI sau Pasaport) al Membrului a fost verificat de un reprezentat Body Factory, care va verifica acuratetea informatiilor si (ii) numai daca a fost preluata o fotografie a Membrului pentru Contul de Membru (fie la receptie, fie de catre Membru in zona Contului de Membru).
4. In cazul in care Membrul a efectuat plata prin orice modalitate care presupune o anumita operatiune de natura bancara (card sau debit/credit) sau orice alta modalitate de asemenea natura, plata este considerate valabila din momentul in care contul bancar al Body Factory este creditat cu suma reprezentand contravaloarea perioadei de Abonament.
5. Partile agreeaza prin prezentul contract faptul ca durata abonamentului este de o luna (30 de zile calendaristice).
6. In cazul in care Body Factory si/sau reprezentantii autorizati ai acestuia constata faptul ca plata aferenta Abonamentului nu poate fi efectuata din anumite motive tehnice imputabile Membrului, inclusiv si fara a se limita la expirarea duratei de valabilitate a cardului bancar al Membrului, clonarea respectivului card bancar si/sau oricare alte circumstante de natura tehnica, Body Factory va notifica Membrul cu privire la aceasta imprejurare prin mesaj SMS si/sau email, solicitand in continuare Membrului sa achite in ziua emiterii respectivei notificari contravaloarea Abonamentului. In circumstanta in care Membrul nu va achita contravaloarea Abonamentului, conform instructiunilor notificarii mentionate anterior, Body Factory va avea dreptul sa suspende Abonamentul, urmand ca la sfarsitul perioadei Abonamentului sa il rezilieze fara a fi necesara nicio alta formalitate , cu exceptia in care aceasta circumstanta este remediata de catre Membru.
7. Fara a fi afectata oricare alta prevedere din Contract, in cazul in care datele Membrului sau ale Partenerului acestuia nu sunt corecte, Membrul intelege ca Body Factory are dreptul sa suspende furnizarea serviciilor catre Membru, inclusiv catre Partenerul acestuia, in orice moment, fara ca nicio despagubire, cost si/sau oricare alta raspundere sa fie in sarcina Body Factory, pana cand aceste date sunt actualizate.
8. Sumele platite cu titlul de pret al Abonamentului revin Body Factory si nu se restituie indiferent daca Membrul utilizeaza efectiv sau nu serviciile mentionate in Abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia. In situatia in care plata este efectuata pe seama Membrului de catre o terta parte, aceasta nu devine parte la contract si nu poate cere de la Body Factory restituirea platii in nicio situatie si nici nu poate exercita impotriva Body Factory vreun drept, rezultand din sau in legatura cu prezentul Abonament.
9. Body Factory poate furniza diferite tipuri de acces la servicii, in functie de tipul de Abonament ales. Descrierea categoriilor si incadrarea accesului in una dintre aceste categorii sunt disponibile la receptia Body Factory, precum si pe website-ul www.bodyfactory.ro.
10. In functie de tipul de Abonament ales, acesta permite accesul Membrului in sala de fitness, utilizarea echipamentului aflat in dotare, participarea la cursurile organizate de catre Body Factory efectuate de catre antrenori specializati, precum si acces la sauna uscata, respectiv acces la vestiar.
11. Este interzis, in incinta Body Factory, accesul cu haine de strada
12. Este interzisa, in incinta Body Factory, orice tip de vanzare de servicii sau produse, cat si promovarea de materiale publicitare si recrutarea/intervievarea, fara acordul Conducerii Clubului.
13. Body Factory isi rezerva dreptul de a filma si fotografia incinta pentru reclama sau alte scopuri publicitare si va putea folosi imaginile in orice mediu de promovare, fara acordul Membrilor care apar in cadre.
14. Membrul poate accesa, in incinta centrelor de fitness Body Factory, servicii cum ar fi sedinte cu antrenor personal pentru diferite activitati sportive de genul fitness cu antrenor personal numai instructori Body Factory.
15. Suspendarea Abonamentelor la cerere se poate face doar pentru Abonamentele de 3, 6 si 12 luni, iar durata maxima de suspendare este de: 9 zile pentru abonamentul de 3 luni, 18 zile pentru abonamentul de 6 luni si 36 de zile pentru abonamentul de 12 luni.
16. Body Factory, agentii si angajatii sai nu vor raspunde pentru obiectele personale ale Membrilor, invitatilor sau copiilor acestora care sunt deteriorate, pierdute sau furate. De asemenea, obiectele gasite in dulapurile din vestiare vor fi pastrate de catre Club timp de o saptamana.
17. Membrul declara si garanteaza ca toate exercitiile, tratamentele si utilizarea tuturor facilitatilor din cadrul Body Factory de catre Membru sau de catre copiii aflati sub supravegherea acestuia vor fi pe riscul Membrului. De asemenea, Body Factory nu isi asuma raspunderea si nu poate fi facut raspunzator pentru niciun fel de accidentari, vatamari, boli sau decese care pot surveni in interiorul Clubului sau in afara lui, aparute ca urmare a beneficierii de serviciile Clubului si cauzate de starea de sanatate necorespunzatoare a Membrilor, de neadaptarea capacitatii fizice a acestora la efort, de nerespectarea regulilor de utilizare a echipamentelor din cadrul Body Factory sau de orice alta cauza. Astfel, prin prezenta Membrul exonereaza si elibereaza in mod expres si pentru totdeauna Body Factory si orice societati afiliate si agentii si angajati ai acestora de orice fel de pretentii, cereri, vatamari, daune, actiuni rezultand din pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor ori vatamarea sau decesul cauzat de accidentari sau de fapta unui alt Membru ori invitat.
18. In caz de accident, Membrul convine ca atat el/ea/copilul acestuia va/vor fi examinat(i) pe propria cheltuiala de un medic care va trimite un raport scris atat Membrului cat si Body Factory. Membrul declara ca i-au fost aduse la cunostinta riscurile de accidentare si se obliga sa respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumandu-si responsabilitatea pentru eventualele urmari in ceea ce priveste sanatatea sa/copiilor sai si a invitatilor sai sau a sanatatii persoanelor pe care le-ar putea vatama ca urmare a activitatilor desfasurate in incinta Body Factory.
19. Prin semnarea prezentului Contract, Membrul ia la cunostinta si accepta faptul ca Body Factory va avea dreptul de a suspenda temporar activitatea salii de fitness, cu scopul de a efectua lucrari de amenajare, restaurari sau orice alte imbunatatiri (“Perioada de renovare”). Debutul Perioadei de Renovare va fi notificat de catre Body Factory cu cel putin 5 zile in avans. Pe durata Perioadei de renovare, Membrul va avea avea abonamentul suspendat, urmand sa isi poata folosi zilele ramase odata cu redeschiderea.

Sectiunea II. REGULAMENTUL INTERN DE FUNCTIONARE

1. Prin semnarea prezentului Abonament, Membrul declara ca a citit, a inteles, accepta si este de acord cu intregul continut al Regulamentului Intern de Funtionare, disponibil la receptiile centrelor de fitness si pe pagina de internet www.bodyfactory.ro. Orice Membru sau potential membru sau invitat poate primi, la cerere, Regulamentul intern de functionare pe suport de hartie.
2. Body Factory are dreptul sa modifice periodic, in tot sau in parte, Regulamentul Intern de Functionare, in cazul in care circumstantele de natura tehnica, motive obiective, motive legale de asigurarea echitatii pentru toti membrii sau circumstantele de natura legala impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificarile aduse Regulamentului Intern de Functionare prin afisarea acestuia la receptie, respectiv prin publicarea lui pe pagina de internet www.bodyfactory.ro, fiind valabile incepand cu a 5-a zi de la data afisarii lor, cu exceptia cazului in care se prevede altfel.
3. Membrii trebuie sa respecte intotdeauna Regulamentul Intern de Functionare Body Factory, precum si orice alte regulamente, politici sau proceduri parte integrate din acesta, astfel cum acestea sunt modificate sau intocmite unilateral de Body Factory si afisate si/sau amplasate in diferite zone ale salii Body Factory (receptie, sali de antrenament, sali de antrenament de grup etc.) si care vor fi comunicate Membrului si prin afisarea pe website-ul www.bodyfactory.ro sau in zona Contului de Membru, urmand sa intre in vigoare in a 5-a zi de la data publicarii, cu exceptia cazului in care nu se prevede altfel in acel regulament/politica/procedura.

Sectiunea III. TERMENI SI CONDITII

1. Prezentul Abonament inceteaza in una dintre urmatoarele situatii : (a) prin acordul partilor; (b) la sfarsitul perioadei pentru care a fost incheiat; (c) in cazul aparitiei unui eveniment de Forta Majora; (d) in cazul decesului Membrului; (e) prin efectul legii sau in cazul unei hotarari judecatoresti definitive si (e) prin rezilierea Contractului de Membru de catre Body Factory, conform prevederilor din prezentul Contract.
2. In cazul incalcarii de catre Membru a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile prezentului Abonament, sau daca Membrul a savarsit vreuna dintre incalcarile prevazute articolelor Regulamentului Intern de Functionare, Body Factory are dreptul de a rezilia Abonamentul fara interventia instantei de judecata si fara nicio alta formalitate prealabila (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodata, Body Factory este indreptatit sa solicite daune-interese Membrului, in vederea acoperirii, in integralitate, a prejudiciului suferit, inclusiv pretul Abonamentului sau parte din acesta, care va fi retinut de catre Body Factory cu titlu de daune prestabilite.
3. Prin semnarea Abonamentului, Membrii sunt de acord cu privire la cesionarea de catre Body Factory a Abonamentului catre orice tert, Body Factory urmand a transmite Membrilor o notificare in acest sens.
4. In situatia in care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului Abonament este sau va fi calificata drept nula, ilegala sau nevalida, conform legislatiei in vigoare, toate celelalte conditii si prevederi ale prezentului Abonament vor ramane in vigoare.
5. Membrul a luat la cunostinta si intelege pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul contract si isi asuma riscul de eroare in acest sens, conform art. 1209 din Codul Civil. Membrul declara faptul ca intelege cauza prezentului Contract, fiind in deplina cunostinta a elementelor esentiale privitoare la (i) limitarea raspunderii Body Factory, conform prevederilor din Regulamentul Intern de Functionare, (ii) dreptul Body Factory de a denunta unilateral contractul sau de a dispune suspendarea acestuia, conform prevederilor din Regulamentul Intern de Functionare, (iii) dreptul de a suspenda executarea obligatiilor conform prevederilor din Sectiunea I – Conditii Generale din prezentul Contract (iv) dreptul Body Factory de a anula beneficiile acordate, potrivit Regulamentului Intern de Functionare. Membrul isi asuma pe deplin raspunderea cu privire la acestea, pe care le considera echitabile.
6. In cazul aparitiei unui caz fortuit sau a unui caz de forta majora, Body Factory nu va fi considerat responsabil pentru neindeplinerea obligatiilor sale contractuale pe toata durata in care Cazul Fortuit sau Forta Majora actioneaza. De asemenea, Body Factory nu raspunde pentru fapta oricarui tert strain de prezentul Contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau a unei Forte Majore.
7. Partile recunosc in mod expres faptul ca toate si oricare dintre prevederile prezentului Contract au fost citite inainte de semnarea acestuia si convin sa actioneze in mod rezonabil pentru a incerca solutionarea pe cale amiabila a oricarui diferend. In cazul in care partile nu vor reusi sa solutioneze pe cale amiabila diferendul, acestea se vor adresa instantelor judecatoresti competente din Targu Mures.

Sectiunea IV. POLITICA DE LIVRARE

1. Pentru a cumpara un serviciu Body Factory, e necesar sa selectati serviciul dorit accesand in prealabil contul Body Factory, dupa care sa trimiteti comanda utilizand butonul aferent.
Ulterior, veti primi pe e-mail confirmarea comenzii si factura in valoarea serviciului ales, in decurs de maximum 2 ore.

Sectiunea V. POLITICA DE ANULARE

1. Pentru a anularea si rambursarea platii, e necesara o notificare prin e-mail la info@bodyfactory.ro in maximum 48 de ore de la efectuarea comenzii.
2. Termenul de restuire a contravalorii serviciului ales este de 7 zile lucrătoare, iar suma va fi restituită prin transfer bancar.
3. Nu se incadreaza in politica de rambursare abonamentul utilizat, adica cel care are cel putin o vizita inregistrata.