y

Regulament Sala

REGULMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL CLUBULUI BODY FACTORY

 • Respectarea regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru toţi clienții clubului. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul
  regulament şi instrucțiunile de utilizare a sălii de sport și accesoriilor acesteia afişate periodic de administrația clubului.
 • Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează sala de sport Body Factory.Prin plata abonamentului sau a ședinței, clienții se angajează să respecte cu stricteţe instrucțiunile de utilizarea a sălii de sport.
 • Client al clubului este orice persoană care a a împlinit vârsta de 18 ani, în urma completării și semnării formularului de înscriere, însoțit de buletin şi a achitării costului serviciilor. În cazul persoanelor minore cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani este necesar acordul scris al părintelui sau tutorelui legal prin semnarea formularului de înscriere.
 • Tarifele practicate de Body Factory se găsesc doar pe broşurile clubului, la Recepție, pe site-ul oficial www.bodyfactory.ro și pe pagina de facebook Body Factory.
 • Se consideră membru și persoana care achită o singură ședință. Cardul este nominal, se eliberează pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului în vigoare și nu poate fi transmis altor persoane. Accesul în centru se face pe baza cardului de membru, care se eliberează numai pe baza actului de identitate, în urma semnării prezentului regulament contractului cu clubul şi a plății serviciilor.
 • Ședințele rămase neefectuate după expirarea unui abonament periodic nu se pot transfera pe următorul abonament.
 • Clientul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile sale personale şi să returneze cheia de la dulap la Recepţie, precum și obiectele găsite.
 • În caz de pierdere (sau deteriorare) a cheii de la dulap sau în cazul deteriorării unui alt bun din inventarul clubului (oglinzi, mingi, cabine duş, etc.), clientul este obligat să achite contravaloarea pagubei cauzată reprezentând valoarea de nou a bunului distrus sau deteriorat, plus manopera de execuție.
 • Intrarea în sălile de antrenament este admisă numai în echipament sportiv (îmbrăcăminte şi încălţăminte de interior perfect curate, pantofi de sport, precum și folosirea unui prosop pentru antrenament).
 • Recomandăm în mod expres să se poarte șlapi la dușuri. Clubul are dreptul să refuze accesul clientului în spațiul clubului cu îmbrăcăminte sau/şi încălţăminte necorespunzătoare, precum și cu un comportament și un limbaj neadecvate.
 • Abonatul clubului este obligat să utilizeze cu grijă echipamentul sportiv, în mod adecvat. În caz contrar el își asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării neadecvate, precum și distrugerea ehipamentelor, urmănd să fie tras la răspundere ulterior.

ATENȚIE

 • Este interzis accesul în sală a persoanelor cu boli infecțioase și boli de piele
 • Este obligatoriu un control medical înainte de a încheia un abonament pentru a fi apt pentru sport!
 • Este strict interzisă trântirea aparatelor la terminarea exercițiilor, precum și forțarea lor!
 • ESTE INTERZISĂ TRÂNTIREA GANTERELOR, GREUTĂȚILOR ȘI A DISCURILOR PE PARDOSEALĂ, CU GANTERE ȘI DISCURI SE VA LUCRA DOAR ÎN ZONELE CU CAUCIUC NEGRU PE JOS ȘI ÎN SALA MULTIFUNCȚIONALĂ, DOAR ÎN ZONA SPECIAL AMENAJATĂ!
 • Este interzis să se așeze cu chei sau obiecte care pot rupe, tăia sau zgâria tapiseria aparatelor de fitness
 • Este interzisă mutarea aparatelor sau a ganterelor și discurilor în afara zonei special amenajate cu un cauciuc negru pentru protejarea pardoselii sportive!
 • Dacă funcționarea aparatului este anormală, opriţi de îndată lucrul și anunţați instructorul.
 • În saună toată lumea va folosi prosoape, este interzisă intrarea fără prosop
 • Doar personalul clubului are acces la aparatele audiovizuale, de sonorizare şi climatizare. Clientul poate solicita personalului clubului acționarea aparatelor mai sus menţionate.
 • În cazul pierderii sau ruperii cardului de abonament clientul este obligat să anunţe recepția clubului și să achite o taxă de 20 de RON în schimbul emiterii unui nou card.
 • Toți clienții vor beneficia de serviciile Body Factory pe propria răspundere.
 • Orice accidentare sau utilizare incorectă a aparatelor, precum și a celorlalte dotări, saci de box, TRX, gume, mingi, cauciucuri, gantere, discuri ale sălii de sport se face pe propria răspundere, iar Body Factory NU ÎȘI ASUMĂ NICIO VINĂ ȘI RĂSPUNDERE pentru eventualele accidentări din sala de sport!
 • Clubul nu se face răspunzător pentru accidentele provenite din cauza consumului de substanţe de tip doping, halucinogene și alcoolice în incinta sălii, regulamentul interzice consumul lor cu desăvârşire!
 • Utilizarea obiectelor/materialelor periculoase este interzisă.
 • Consumul și comercializarea sau deținerea de droguri sau orice altfel de stupefiante, precum și dopingul în incinta clubului este interzisă categoric, precum și posesia de arme de orice tip este interzisă!

Nerespectarea acestui regulament de ordine interioară duce la anularea abonamentului.

Regulamentul clubului vă recomandă să susțineţi și examenul medical până la începerea frecventării clubului deoarece, în mod evident, personal sunteți responsabil de sănătatea dumneavoastră. Administrația centrului nu poartă răspunderea pentru suferințele cauzate de înrăutățirea sănătății Dvs. Administrația centrului nu-și asumă răspunderea dacă motivul înrăutățirii sănătății Dvs. este rezultatul nerespectarii regulilor de utilizare a echipamentului sportiv. Administrația centrului nu-și asumă răspunderea pentru daunele pricinuite sănătății și/sau bunurilor Dvs. în urma acțiunilor ilegale a persoanelor terțe. Afecţiunile de sănătate ascunse, nedeclarate exonerează Centrul de orice responsabilitate.

Vă rugăm să contractați serviciile clubului numai după luarea în considerare a tuturor aspectelor reglementate, pentru a evita orice divergențe ulterioare.